Współpraca - DMG Juristen

Idź do spisu treści

Menu główne:

Współpraca

 


Budując relacje z klientem dążymy do pełnego zrozumienia jego sytuacji, tak aby podejmowane przez nas działania prowadziły do pełnej realizacji interesów klienta.

Specyfika prawa UE oraz wielość obszarów prawa krajowego regulowanych w sposób bezpośredni (bądź pośredni) przez prawo unijne powodują, że prawo unijne znajduje zastosowania w wielu aspektach stosowania prawa krajowego. Prawo UE obecne jest w ramach prowadzonych przed sądami krajowymi sporów. Konstruowanie i przygotowywanie kontraktów wymaga uwzględniania obowiązującego stanu prawa UE.

Prowadząc spraw wykraczające swym zasięgiem poza terytorium Holandii i Polski oraz współpracując z zagranicznymi kancelariami prawnymi, zebraliśmy wiedzę w zakresie praktycznej znajomości prawa obowiązującego na terenie innych państw, zwłaszcza członków Unii Europejskiej.
Nasze doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej umożliwia nam efektywne rozwiązywanie problemów prawnych w sposób optymalny i gwarantujący satysfakcję naszych Klientów.

Naszym priorytetem jest długoterminowa współpraca  oparta na wzajemnym zaufaniu, związana również z doskonałą znajomością potrzeb oraz oczekiwań naszych Klientów. To co nas wyróżnia spośród innych kancelarii to gwarancja pełnego zaangażowania oraz indywidualnego podejścia do każdego sygnalizowanego problemu, przy którego rozwiązaniu niezbędne jest uczestnictwo profesjonalnego prawnika.

Rozumiemy jak ważną dla klienta kwestią jest optymalizacja kosztów działań prawnych i dlatego proponując właściwe rozwiązanie z szczególną uwagą analizujemy wszelkie kwestie ekonomiczne danej sprawy.


KOMISJA EUROPEJSKA
MEMO


Zapewnienie prawa dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania
to jedna z gwarancji zawartych w dyrektywie przyjętej właśnie przez Parlament Europejski. Jej celem jest zagwarantowanie rzetelnego procesu sądowego obywatelom w całej UE, zarówno w ich własnym kraju, jak i za granicą. - Dotrzymujemy obietnicy, zgodnie z którą mieliśmy zwiększyć prawa obywateli w każdym miejscu w Europie mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Więcej...


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego