Obszar praktyki - DMG Juristen

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obszar praktyki

 


Kancelaria Prawna Dominiki M. Mazur oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa Uni Europejskiej. Prowadzimy sprawy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak i wykonawczego.
W ramach świadczonych usług:

Sprawy karne


reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań przygotowawczych przed organami prokuratury oraz przed sądami, w szczególności:
uczestniczymy w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących naszych klientów przed organami prokuratury;
spotykamy się z klientami, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
sporządzamy wszelkie niezbędne pisma, w tym zażalenia i wnioski dotyczące stosowanych środków zapobiegawczych, wnioski dowodowe, inne pisma procesowe niezbędne w toku postępowania przygotowawczego.
reprezentujemy naszych klientów kompleksowo w toku postępowań sądowych;
reprezentujemy naszych klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie;
reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w postępowaniach o:
odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia;
rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny.Sprawy cywilne


sprawy rozwodowe;
sprawy alimentacyjne;
sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (stosunki między rodzicami a dziećmi, ubezwłasnowolnienia);
sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie)
sprawy spadkowe (działy spadku, stwierdzenia nabycia spadku);
sprawy dotyczące zniesienia współwłasności;
sprawy o zapłatę;
sprawy windykacyjne;
sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, naruszenie posiadania, służebności, użytkowania, zastawy, hipoteki, naruszenia własności);
sprawy dotyczące uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli;
sprawy dotyczące cesji wierzytelności;
sprawy dotyczące potrącenia należności itp.


Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznychProwadzimy również sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy strony w sprawach spornych pracowników i pracodawców, a także podmioty odwołujące się od decyzji urzędów państwowych.


Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczegoNasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów obrotu gospodarczego zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów zorganizowanych. Współpraca z naszą Kancelarią odbywa się w oparciu w zależności od preferencji Klienta o umowę o stałej współpracy bądź umowę dotyczącą prowadzenia konkretnej sprawy. W naszej pracujemy kierujemy się, ochroną interesów naszego mocodawcy, dążymy do szybkiego i skutecznego wyegzekwowania praw i roszczeń Klienta.


Sprawy rejestrowe


W imieniu naszych Klientów dopełniamy formalności związanych z przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego podmiotów gospodarczych w Kamer van Koophandel (kvk).


Sprawy reprywatyzacyjne


Uczestniczymy w postępowaniach , których przedmiotem jest zwłaszcza zwrot nieruchomości utraconych przez prawowitych właścicieli w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Porady prawne


Udzielamy porad prawnych Klientom indywidualnym w zakresie:
prawo administracyjne
prawo autorskie
prawo bankowe
prawo budowlane
prawo cywilne
prawo energetyczne
prawo farmaceutyczne
prawo handlowe
prawo karne
prawo karne
skarbowe
prawo konkurencji
prawo ochrony danych osobowych
prawo ochrony środowiska
prawo pracy
prawo przewozowe
prawo rodzinne
prawo rzeczowe
prawo spadkowe
prawo spółdzielcze
prawo telekomunikacyjne
prawo ubezpieczeń społecznych
prawo upadłościowe
prawo wekslowe
prawo własności przemysłowej
prawo zamówień publicznych
odszkodowania za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne i inne
sprawy rejestrowe
windykacja

Prowadzimy sprawy zarówno na etapie postępowań przedsądowych, jak i sądowych. Uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych w imieniu naszych klientów, reprezentujmy ich przed Sądami polubownymi. Wszelkie działanie przez nas podejmowane, mają na celu zabezpieczenie interesów prawnych naszych Klientów. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego